2017 r. - Przestępstwa stwierdzone - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przestępstwa stwierdzone

2017 r.

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2016/2017

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
OGÓŁEM 37143 37478 68,60 74,12 1776,47 1797,92 16799 16577
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym  23732 22505 57,46 63,01 1135,05 1079,62 9182 9408
Zabójstwo 23 27 95,65 96,30

1,10

1,30 20 22
Uszczerbek na zdowiu 513 494 85,77 86,64 24,54 23,70 332 333
Udział w bójce lub pobiciu 251 229 82,14 83,48 12,00 10,99 388 381
Zgwałcenie 74 69 85,33 81,16 3,54 3,31 45 32
Kradzież w włamaniem 4155 3285 38,97 41,16 198,72 157,59 631 509
Kradzież cudzej rzeczy 5654 4717 33,03 35,10 270,42 226,29 1401 1307
W tym kradzież samochodu 351 269 19,89 25,09 16,79 12,90 47 44
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
360 277 76,03 72,66 17,22 13,29 291 231

 


ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2016/2017

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
OGÓŁEM 27439 28165 70,94 76,44 1312,4 1351,15 12353 11881
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym  17557 16379 60,06 65,04 839,7 785,74 6851 6628
Zabójstwo 20 20 95,00 100,0

0,96

0,96 17 16
Uszczerbek na zdowiu 370 353 87,84 87,54 17,7 16,93 243 235
Udział w bójce lub pobiciu 175 166 85,80 85,03 8,37 7,96 277 272
Zgwałcenie 47 41 91,49 75,61 2,25 1,97 30 20
Kradzież w włamaniem 3190 2573 45,82 47,38 152,6 123,43 540 426
Kradzież cudzej rzeczy 4319 3523 37,05 38,18 206,57 169,01 1159 1028
W tym kradzież samochodu 254 182 23,08 32,61 12,15 8,73 36 34
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
263 173 79,32 75,86 12,58 8,30 225 148


 


ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2016/2017

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
OGÓŁEM 20148 20288 74,27 78,38 963,6 973,27 9068 8366
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym  11301 11623 65,61 67,70 62,22 557,59 5386 4854
Zabójstwo 14 13 92,86 100,0

0,66

0,62 11 10
Uszczerbek na zdowiu 313 225 90,42 86,67 14,97 10,76 214 153
Udział w bójce lub pobiciu 162 126 88,34 85,04 7,74 6,03 247 210
Zgwałcenie 31 35 90,32 91,43 1,48 1,67 21 21
Kradzież w włamaniem 2382 2366 52,02 51,28 140,9 113,16 499 432
Kradzież cudzej rzeczy 2925 2838 43,81 42,61 170,1 135,74 906 839
W tym kradzież samochodu 187 177 30,32 28,02 12,96 8,47 41 30
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
244 195 87,45 84,85 8,36 9,33 194 165


 


ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2016/2017

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
OGÓŁEM 8804 9028 74,91 79,84 22,81 433,10 3891 3943
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym  5693 5282 66,01 70,16 14,79 253,39 2300 2280
Zabójstwo 7 5 85,71 100,0

0,02

0,24 5 4
Uszczerbek na zdowiu 98 130 88,78 89,23 0,25 6,24 70 88
Udział w bójce lub pobiciu 62 57 90,32 87,93 0,16 2,73 107 106
Zgwałcenie 12 9 83,33 66,67 0,03 0,43 7 3
Kradzież w włamaniem 1170 962 51,97 59,09 3,04 46,15 228 181
Kradzież cudzej rzeczy 1315 1051 48,46 49,04 3,42 50,42 434 397
W tym kradzież samochodu 76 60 39,51 46,67 0,20 2,88 22 21
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
90 53 90,32 92,59 02,23 2,54 73 58


 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 05.04.2017
Data publikacji : 06.04.2017
Data modyfikacji : 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. insp. Ewa Biernacka - Zespół Obsługi Informacyjnej WWK KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry