2019 r. - Przestępstwa stwierdzone - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przestępstwa stwierdzone

2019 r.

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2018/2019

 

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
OGÓŁEM 43602 38267 78,46 74,06 2093,30 1839,83 17884 18742
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym  23928 24267 66,95 67,22

1148,76

1166,73 11480 11624
Zabójstwo 22 15 100,00 100,00

1,06

0,72 22 10
Uszczerbek na zdowiu 397 369

88,19

85,61 19,06 19,04 266 262
Udział w bójce lub pobiciu 158 167 84,91 87,43 7,59 8,03 274 278
Zgwałcenie 88 74 87,78 86,49 4,22 3,56 34 40
Kradzież w włamaniem 3311 3146 43,42 47,11 158,96 151,26 493 483
Kradzież cudzej rzeczy 4442 5135 37,35 41,33 213,26 246,88 1223 1543
W tym kradzież samochodu 204 221 30,99 36,63 9,79 10,63 42 55
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
282 267 82,27 85,13 13,54 12,84 225 260

 

ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2018/2019

 

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
OGÓŁEM 33844 27049 81,45 76,26 1624,82 1300,48 12817 13515
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym  17249 17209 69,22 69,56

828,11

827,39 8261 8439
Zabójstwo 15 13 100,00 100,00

0,72

0,63 15 8
Uszczerbek na zdowiu 287 280

87,46

86,79 13,78 13,46 190 184
Udział w bójce lub pobiciu 99 117 85,00 89,74 4,75 5,63 170 207
Zgwałcenie 67 54 94,20 81,48 3,22 2,60 24 29
Kradzież w włamaniem 2511 2357 48,51 51,94 120,55 113,32 376 370
Kradzież cudzej rzeczy 3131 3679 41,63 45,75 150,32 176,88 939 1181
W tym kradzież samochodu 118 145 41,73 47,67 5,67 6,97 30 47
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
202 197 86,14 88,94 9,70 9,47 160 200

 

ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2018/2019

 

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
OGÓŁEM 26723 19050 84,27 78,11 1282,95 915,90 9033 9463
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym  12184 12010 71,21 71,94

584,94

577,43 58889 5958
Zabójstwo 12 6 100,00 100,00

0,58

0,29 12 4
Uszczerbek na zdowiu 202 192

87,62

89,58 9,70 9,23 136 129
Udział w bójce lub pobiciu 74 86 88,00 89,53 3,55 4,13 122 143
Zgwałcenie 61 37 95,24 81,08 2,93 1,78 20 21
Kradzież w włamaniem 1804 1726 51,38 56,79 86,61 82,98 283 281
Kradzież cudzej rzeczy 2057 2453 45,53 51,10 98,75 117,94 690 867
W tym kradzież samochodu 80 95 48,31 58,20 3,84 4,57 22 37
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
137 143 88,32 91,72 6,58 6,88 130 149

 

ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2018/2019

 

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
OGÓŁEM 15982 8612 89,88 81,05 767,43 414,05 4032 4263
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym  5370 5318 74,18 74,75

257,81

255,68 2586 2681
Zabójstwo 2 2 100,00 100,00

0,10

0,10 2 2
Uszczerbek na zdowiu 105 90

90,48

91,11 5,04 4,33 67 60
Udział w bójce lub pobiciu 36 48 91,89 89,58 1,73 2,33 59 73
Zgwałcenie 15 21 93,33 80,95 0,72 1,01 9 10
Kradzież w włamaniem 789 819 56,69 62,53 37,88 39,38 166 152
Kradzież cudzej rzeczy 925 1090 56,14 58,89 44,41 52,41 373 425
W tym kradzież samochodu 46 53 49,09 67,61 2,21 2,55 11 25
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
51 55 90,20 91,23 2,45 2,64 53 58

 

Metryczka

Data publikacji : 12.04.2019
Data modyfikacji : 08.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Biernacka
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry