Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

KOMUNIKAT O UMORZENIU NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA W III KWARTALE 2020 R.

Podstawa prawna:  art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869).

Decyzjami Komendanta Wojewódzki Policji w Bydgoszczy w III kwartale 2020 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,  w wysokości 27 583,80 zł (słownie:  dwadzieścia siedem  tysięcy  pięćset osiemdziesiąt trzy  złote80/100).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 29.10.2020
Data publikacji : 29.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Małkowska, Wydział Postępowań Administracyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry