Zadania Zespołu Prasowego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Zespołu Prasowego

 
Zespół Prasowy realizuje zadania w zakresie:
 1. koordynowania działalności prasowo-informacyjnej prowadzonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. prowadzenia działalności informacyjnej przez stałą współpracę z mediami zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 3. udziału w kształtowaniu polityki informacyjnej Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz realizowania jego obsługi medialnej;
 4. nadzoru nad prowadzeniem jednolitej działalności informacyjnej przez:
  •  komendantów powiatowych (miejskich) Policji,
  •  naczelników wydziałów Komendy,
  •  dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego; 
 5. kształtowania pozytywnego obrazu Policji w społeczeństwie;
 6. uczestniczenia w pracach Sztabu Policji w przypadkach poważnych zagrożeń lub wydarzeń nadzwyczajnych, celem opracowywania udzielanych mediom informacji;
 7. prowadzenia szkoleń dla oficerów prasowych w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie udzielania informacji na miejscu zdarzenia.
    
 

 

do góry