Ewidencje i rejestry

Wydział Komunikacji Społecznej - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Wydział Komunikacji Społecznej

Aktualny wykaz:
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych Zastępców KWP,  
 • dziennik przepisów Zespołu Prasowego, Sekcji Psychologów, Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
 • Dzienniki podawcze:
  • Korespondencji dostarczanej przez petentów
 • rejestr dzienników i książek ewidencyjnych
 • zeszyt odpraw Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w/m
 • rejestr wniosków o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych
 • rejestr przesyłek nadanych
 • rejestr przesyłek poleconych, zwykłych
 • rejestr przesyłek wydanych
 • ewidencja wyjść służbowych
 • ewidencja wyjść słuzbowych kadry kierowniczej
 • ewidencja podróży służbowych
 • ewidencja wydanych biletów
 • rejestr wydanych upoważnień do nadawania i odbioru przesyłek
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu – W. Komunikacji Społecznej (technika biurowa)
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (kwaterunek)
 • książka ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej
 • rejestr przepisów KWP zawierający upoważnienia
 • rejestr akt brakowanych kat. BC
 • rejestr dziennik: MATKA CENTRALNA

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej

Wydział Komunikacji Społecznej - sekretariat

godz. 7.30-15.30

Metryczka

Data wytworzenia : 06.02.2009
Data publikacji : 06.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry