Ewidencje i rejestry

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych - wykaz ewidencji i rejestrów

KWP zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział, Komórka Organizacyjna KWP Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji Osoba upoważniona do udostępnienia Miejsce i czas udostępnienia, telefon kontaktowy

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

  • rejestr wszczętych postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego,
  • rejestr zawartych umów,
  • rejestr wpływających ofert

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych - godz. 7.30-15.30

Metryczka

Data wytworzenia : 23.03.2009
Data publikacji : 23.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry