Kierownictwo KWP - Kierownictwo - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KWP

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy - insp. Jakub Gorczyński 

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Mirosław Elszkowski

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Małgorzata Jorka

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Marcin Woźniak

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY

insp. Jakub Gorczyński

(od 03.02.2024 r.)

 • nadzoruje pracę I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy i Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:
  • Wydziału Kontroli;
  • Wydziału Finansów;
  • Wydziału Kadr i Szkolenia;
  • Wydziału Komunikacji Społecznej;
  • Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
  • Sekcji Psychologów;
  • Zespołu Prawnego;
  • Zespołu Prasowego;
  • Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  • Jednoosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego;
  • Jednoosobowego Stanowiska do spraw Ochrony Praw Człowieka.

ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

 


Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

insp. Mirosław Elszkowski

insp. Mirosław Elszkowski

(od 25.03.2016 r.)

 • odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby prewencyjnej w województwie kujawsko‑pomorskim oraz nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy, a także następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:

  • Wydziału Prewencji,
  • Wydziału Ruchu Drogowego,
  • Sztabu Policji,
  • Wydziału Konwojowego,
  • Wydziału Postępowań Administracyjnych;

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

insp. Małgorzata Jorka

 

 

 • odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby kryminalnej oraz nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:

  • Wydziału Kryminalnego;
  • Wydziału Techniki Operacyjnej;
  • Laboratorium Kryminalistycznego;
  • Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą;
  • Wydziału do walki z Korupcją;
  • Wydziału Wywiadu Kryminalnego;
  • Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób.

 

 

  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

insp. Marcin Woźniak

insp. Marcin Woźniak

(od 25.03.2016 r.)

 • odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby wspomagającej w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym w województwie kujawsko-pomorskim oraz nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:

  • Wydziału Zaopatrzenia;
  • Wydziału Inwestycji i Remontów;
  • Wydziału Transportu;
  • Wydziału Łączności i Informatyki;
  • Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 01.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry