Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO - Petycje - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

tel. 47 751 50 40 w dni urzędowania organu w godzinach 8:00 – 15.00  

faks numer 47 751 50 74


 • Komendant Wojewódzki Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Adres mailowy: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.
 • Pani/Pana dane osobowe:
  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 • Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.


 

Metryczka

Data wytworzenia : 25.05.2018
Data publikacji : 28.05.2018
Data modyfikacji : 26.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp.Wojciech Jurgielski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk

Nawigacja

do góry