Archiwum ogłoszeń 2015 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 14/2015. Powtórzenie ogłoszenia.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na stanowisko: robotnik transportowy Sekcji Kwatermistrzowskiej Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy

1 etat

 

Wykształcenie: podstawowe

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • pomoc przy przyjmowaniu i wydawaniu przedmiotów w magazynach Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy,
 • udział w dokonywaniu rotacji i zabiegów konserwacyjnych sprzętu i materiałów,
 • udział w klasyfikacji przedmiotów i sprzętu znajdującego się w magazynach.

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 • samodzielność,
 • umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy.

Wymagania pożądane na stanowisku:

 • prawo jazdy kat. B lub C,
 • terminowość i precyzja w wykonywaniu zadań.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:

 • kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopią dowodu osobistego,
 • oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 4.04.2016 r.  pod adresem:

 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem „ oferta zatrudnienia – robotnik transportowy”.

 

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2016
Data modyfikacji : 18.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry