Archiwum ogłoszeń 2015 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 16/2015 BIP KPRM 171001. Kwestionariusz dla kandydata. Ponowienie ogłoszenia. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy asystent laboratoryjny Sekcji Technik Audiowizualnych Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy do spraw: wykonywania ekspertyz kryminalistycznych z zakresu badań sprzętu komputerowego i nośników danych

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Termin składania dokumentów: 14.08.2015 r.


 
  Pliki zapisane w formacie PDF.
Do otworzenia pliku wymagany jest czytnik formatu PDF np. Acrobat Reader.  
 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 16/2015, BIP KPRM 171001

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy asystent laboratoryjny Sekcji Technik Audiowizualnych
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Metryczka

Data publikacji : 08.07.2015
Data modyfikacji : 15.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry