Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

KOMUNIKAT O UMORZENIU NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA W I KWARTALE 2020 R.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).


Decyzjami Komendanta Wojewódzki Policji w Bydgoszczy w I kwartale 2020 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 12.818,38zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset osiemnaście złotych 38/100).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 27.04.2020
Data publikacji : 27.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Małkowska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry