Zadania Wydziału dw. z Cyberprzestepczością - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wydziału dw. z Cyberprzestepczością

Zadania Wydziału dw. z Cyberprzestepczością:

  • prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci internet pod kątem ujawniania treści prawnie zabronionych;
  • współpraca z administratorami sieci komputerowych, operatorami oraz przedstawicielami firm softwareowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym;
  • ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych;
  • ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne;
  • pomoc w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagana jest wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi;
  • współpraca z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych, związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjnej;
  • prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie właściwości wydziału;
  • udzielanie wsparcia jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego w sprawach dotyczących zwalczania cyberprzestępczości;
  • koordynacja, organizacja i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie ujawniania i zwalczania cyberprzestępczości.

W ramach wydziału funkcjonują dwa zespoły:

      Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy,

      Zespół Dochodzeniowo-Śledczy.

 
do góry